حرکت های جهادی دانشگاه مازندران

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

سبک زندگی و خودسازی در اردو های جهادی

چهارشنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۰۴:۰۸ ب.ظ

این نوع از زندگی جهادی را بنده به زندگی انقلابی ویا به معنای دقیق تر کلمه زندگی چریکی تعبیر می کنم .

زندگی چریکی،زندگی انقلابی یازندگی حماسی،زندگی در متن یک حماسه است . زندگی جهادی به تعبیر فرهنگ کاری شما ،یک زندگی بخصوصی را شامل می شود.

پناهیان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جهادگر ؛  یکی از مهم ترین نکاتی که باید در اردوهای جهادی به آن توجه شود،زندگی جهادی

است . این نوع از زندگی جهادی را بنده به زندگی انقلابی ویا به معنای دقیق تر کلمه زندگی چریکی تعبیر می کنم . زندگی چریکی،زندگی انقلابی یازندگی حماسی،زندگی در متن یک حماسه است . زندگی جهادی به تعبیر فرهنگ کاری شما ،یک زندگی بخصوصی را شامل می شود .

من برای روشن تر شدن زندگی جهادی کد هایی را خدمت شما عرض می کنم .وقتی شمابه اردوی جهادی می روید ،در این رفت و آمد ها ی شما یک فرهنگی باب می شود، افرادی شرکت می کنند که دیگرحضور پیدا نمی کنند وافرادی هم در آن حرکت های جهادی گل کرده ورشد می کنند .حتما این ریزشها و رویشها را بارها شاهد بوده اید . این خود نشان این است که حیات شما در متن این حرکت های جهادی، حیاتی است متفاوت، این معناش این است که شما یک فرهنگ نو را بنیان می گذارید .

زندگی چریکی ،زندگی جهادی

برای تعریف فعالیت های جهادی قبل از اینکه ویژگی های آن زندگی جهادی را عرض بکنم،یک مثالی بزنم : مثلا کسانی که اهل هیات های مذهبی هستند ، فرهنگ رفتاریشان با بقیه فرق می کند، فرهنگی را دارا هستند که ،غیر هیئتی هاندارند.،حتی مسجدی ها با هیئتی ها فرق می کنند.آنها هایی هم که میرونددر کارهای جهادی هم ،برای خودشان یک فرهنگی دارند، که یک نوع زندگی را باید تعریف بکنند. نوع زندگی جهادی سخت ترین نوعی است که انسان می تواند در آن قرار بگیرد ، بافرهنگ طلبگی ،دانشجویی و... فرق میکند هرکدام یک فرهنگ خاص خودش را دارد.


شما برای خودتون یک مفهومی را درست بکنید و زیل این مفهوم مختصات را یادداشت کنید،اینها نباید تحمیلی باشد،ایده آل گرایانه باشد،نباید دور از دسترس باشد،باید معقول باشد. باید به طور طبیعی امکاناتش در بستر زندگی جهادی شما فراهم باشد،بهش می پردازید و بعد سعی می کنید که شبیهش رفتار کنید .این مفهومش فرهنگ جهادی است.

فرهنگ جهادی ،انقلابی وچریکی را برای خودتون معنا کنید .بگوئید ما این فرهنگ را بگیریم هدفه ما این است، نیت قربة الی الله کنید،خودسازی کردن در اردوهای جهادی باید مد نظر قرار بگیرد . اردوهای جهادی باید کیفیت داشته باشه، باید همه چیز حساب شده باشد.

شاخص های موفقیت رو باید دربیارید، اینها رو زیر مفهوم زندگی چریکی یا جهادی معنا کنید.

نماد برای خودتون قرار بدهید" شمابرای یک زندگی جهاد چه نمادهایی را انتخاب می کنید؟ یک جهادگر دعاهاش باید متفاوت باشد ،بعد از همه مهمتر حتی از نمادها مهمتر حقیقته زندگی،حقیقته رفتارها،حقیقته روحیه آنها را باید برای خودتان مبانی این فرهنگ قرار بدهید.


جهادی ها به زندگی طور دیگری نگاه میکنند. جهادی ها آخر شب وقتی میخواهند بخوابند سوره واقعه را باید بخونند وبرایشان هم خیلی مهم است. نیروهای جهادی در بین همه تعقیبات ،به تعقیبات نماز صبح باید بیشتر از همه اهمیت بدهد ،تعقیبات نماز صبح باید بشود سرود معنوی زندگی جهادی.

این فرهنگ سازی و نماد سازی است .یادتان باشد شما باید غیر از اینکه کار میکنید عناصر اون فرهنگ رونگه دارید و درست کنید،نگوئید حالا چیز مهمی نیست. بله کار غیر مهم مثل همین چفیه انداختن حضرت آقا،کاره مهمی نیست"مقام معظم رهبری می فرمایند : من باید نماد درست بکنم . نمادها ونام هارا نگه میدارند.

شمادر مقام کار فرهنگی دو کار را باید انجام دهید:یکی نهادهای فرهنگی را شکل بدهیدودیگری نمادهای فرهنگی را.

،نمادها آن بخشی است که دیده می شود و نهادها ممکن است که دیده نشوند.و در موقع خودش در رفتارها و نگرشها دیده شود. مثلا شما یک عکس رزمنده دفاع مقدس دارید،سربند دارید،یکی چفیه دارید و اسلحه ،این نمادهانشان دهنده فرهنگ جبهه است. زندگی چریکی، جهادی یا انقلابی نوع زندگی هست: یک شخصی که جهادی است،عنصری را درنگرش خودش ،در رفتار خودش لحاظ می کند.آن عنصر چیست؟ عنصر ایثار است، ترجیح دادن محرومین برخودش،. این فرهنگ زندگی جهادی است. به نظر من اگر شما بتوانید یک فرهنگی را درست بکنید که فرهنگ زندگی جهادی باشدوآن فرهنگ را در خودتان تقویت بکنید، خودتون ملبس به لباس این فرهنگ می شوید .در جریان خدمت به محرومان باید یک نهاد فرهنگی را خلق کنید . این نماد فرهنگی است که محرومیت را از کشور از بین خواهد برد .بعد آن مستندات و عکس هایی که می خواهید از فرهنگتان بردارید ازکار نباشد،از حاشیه باشد. برای ساختن ان فرهنگ ایثار ،از خود گذشتگی ،هم سطح قرار گرفتن خود با کمترین طبقات،باید مورد توجه قرار بگیرد .یک ویژگی دیگر که به عنوان عنصر کلیدی فرهنگ جهادی فرهنگ زندگی چریکی وانقلابی هست عنصر سختی دادن به خود است، مزه شیرین زهد را لمس کردن که اینها خیلی زیبا است .

عناصر چند گانه جهادی

پس سختی کشیدن یکی از عناصر دیگر زندگی جهادی است.عنصر دیگر در زندگی جهادی انقلاب، فرهنگ نظم است . نظم واهل مقررات بودن یک چریک ونیروی انقلابی اندازه های خاصی دارد این سختی این نظم خیلی تاثیر دارد. زندگی اردویی فرصتی است که افراد خودشان را تغییر بدهند . در این سختی رشد کرده ونظم لازم را پیدا کنند. آیین نامه رفتاری خاصی برای نظم وجود دارد.نظم بایدملموس باشد.

عنصر چهارم در زندگی جهادی عنصرزندگی جمعی است .جمع پذیری ،جامعه پذیری، مشورت کردن ،صبرکردن . مثلا وقتی می خواهید کار جمعی بکنید حتما باید از رای خودتان کوتاه بیاید ،حتما باید ضعف های رفقا ی خودرا بپذیرید. اخلاق وادب زندگی جمعی چییست ؟ یکی از مهمترین انها این است که عیب رفیق تو به خودت نسبت بدهی بگوئی تقصیر من بود، برعکس عوام که تقصیر را به گردن دیگران می اندازند.دومین ویژگی رفتار دفاعی نداشته باشی بچه ها به هم دستور ندهند، این ها یکی از اخلاقیات زندگی دسته جمعی است . انتقاد پذیر باشیم .

این سه ویژگی که عرض کردم را ،راس زندگی جمعی قرار بدهید . یکی از ویژگی هایی که باید در زندگی جمعی رعایت بشود،همرنگ جماعت به معنای درستش است .در سیره پیامبراکرم (ص ) می فرمایند : رسول گرامی اسلام وقتی با ما می نشست اگر ما از دنیا حرف میزدیم اوهم از دنیا حرف میزد اگر ما ازاخرت حرف میزدیم او هم از اخرت حرف میزد اگر ازغذا حرف میزدیم او هم از غذا حرف میزد فقط او غیبت نمی کرد ونمی گذاشت ماهم غیبت کنیم ولی انعطاف پذیری پیامبراکرم (ص ) فوق العاده است . نیروی جهادی انعطاف پذیر است . چهارمین ویژگی ،ویژگی نشاط است .کسی که در امر دنیای خداش تنبل باشد ونشاط نداشته باشد درامر اخرتش هم نشاط ندارد و باید خودتان بتوانید خودتان را با نشاط نشان دهید .شما جهاد گران صرفا کار نکنید، فرهنگ بسازید. کارهای فرهنگی خود را در راستای فرهنگ سازی انجام دهید .نشاط یکی دیگر از ویژگی هایی ا ست که باید آن را اجرایی نمائید .ویژگی دیگر فرمان پذیری و ولایت پذیری است .باید طبق دستور و طبق ایین نامه کار کنیم .این کار خیلی آدم را اماده تقوا میکند.هر زمان کسی اینگونه شد،اهل تقوا می شود

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۲/۰۹/۲۷
جهادی دانشگاه مازندران

نظرات  (۹)

مطلب نداشتی مجبور بودی؟؟...................
پاسخ:
آقای یا خانم یکی سلام...
مگه این مطلب چشه؟

این مطلب چش نیست گوش

نگا آقا یا خانم مسئول سایت......

چنین قسمتی برا سایتتون طراحی نشده که یهو از یه فاز و فضای دیگه این مطلبو گذاشتی..

فهمیدی؟

پاسخ:
آقا یا خانمی که یکی بودی شدی دوتا اول سلام
حالا چرا عصبانی میشی؟ این مطالبو میذارم تا اگه خدایی نکرده یه جایی ازمون خواستند در مورد جهاد صحبت کنیم به آمپاس نخوریم...
ما نظرات شما رو در مورد مطالب دیگه وبلاگمون پذیراییم

با با کضم غیظ کنید

چرا دعوا دارید با همدیگه ؟؟؟؟؟؟؟

 

ضمنا یکی دوتا .. پناهیان حرفای عالی داره

خیلی کار خوبیه تو سایت گذاشته بشه

ممنون مسئول سایت

خداقوت

پاسخ:
آقای یکی، دوتا بیتی؟
همه مه طرف هسنه.
آقای یکی، دوتا شما میتونی مطالعاتت رو تو زمینه فقهی افزایش بدی فکر نکنم درسی تو این زمینه پاس کرده باشی درسته؟!
سلام علیکم. زندگی جهادیتون به صورت سمعی وبصری میذاشتیت تو وبلاگ بهتر نبود/
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
پاسخ:
علیکم السلام...
 این عکس ها و فایل ها و صوتی که توی وبلاگ هست رو نمیشه جزء سمعی بصری قرار داد؟
شما تعریفتون از سمعی بصری میتونم بدونم چیه؟
ضمنا این آدرس وبلاگی که گذاشتی نشون میده از بچه های پایگاه علوم پایه هستی درسته؟
آدرس پایگاه بسیج دانشکده علوم پایه    bddmumz.blogfa.com
سلام
وچه به دنیا بیمو بیمی سه تا....
شما هیچی حالیتون نمیشه فلذا حرف زدن باهاتون بیخوده
سعی میکنم مطالعات فقهیمو افزایش بدم چشم
پاسخ:
اولا درست صحبت کن.
ثانیا یعنی دوما:آفرین پسر میتونی تو مطالعات فقهی از شیر کته پسر جهادی کمک بگیری

آقا مازندرانی چرا حرف میزنید

ما متوجه نمیشیم؟؟

ولی پناهیان رو بذارید برنامه ی عالیه

پاسخ:
آقا ببخشید غلط کردم،مگه شما بچه کجایی؟
۰۶ دی ۹۲ ، ۰۱:۴۸ بسم الله

مازندرانی نیستم ولی مازندرانی ها رو دوست دارم

راستی غلط کردم چیه ، شما هر کی هستید برا ما قابل احترامید دیگه از این الفاظ به کار نبرید

جدا من بهم برخورد هرچی باشه شما یه جهادی هستید وما هم جهادی ها رو دوست داریم .

بنده عذر میخوام که باعث گفتن این جمله به خودتون شدید

یاعلی

۰۹ دی ۹۲ ، ۲۲:۰۸ بسیجی تفریطی!!!!!!!!!!!!!!!!!

سلام علیکم.

دفه پیش نظر گذاشتیم، گفتن از اسمت معلومه چی هستی...

گفتیم این دفه با یه اسم دیگه بذاریم!!!!

افراط که نشد،ما هم که "اعتدال" نداریم، پس شدیم تفریطی!!!

دمتون گرم...مطلب با محتوا و جالبی بود...

فقط اگه ناراحت نمی شین و اشکالی نداشته باشه، می خواستم این جسارت رو بکنم و خدمت شما عرض کنم که عکس پشت مطالب یه خرده زیادی شلوغه و متن پست ها زیاد جلوه نداره و تو دید نیست...

اگه بشه یه تغییراتی بدید؛ متن ها خوانا تر بشن...

بازم معذرت می خوام که این حرفا رو زدم...

به جون خودم "پیشنهاد" بود..."انتقاد" نبود!!!...

ماجور باشید...

یا علی مدد...

۲۹ بهمن ۹۲ ، ۲۲:۳۵ ازولایت تاشهادت
سلام همسنگر.کارتون عالیه.ایشالله بیش ازاین وپرشورتربه کارتون ادامه بدین.موفق باشید وسعادتمند.یاعلی.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی